26.37SP_WEATHER_C

PORTAL INFORMACYJNY GMINY STRZEGOM pobierz e-wydanie

Mieszkamy na Dolnym Śląsku

Granitowe serce Dolnego Śląska    

czytaj: Informacje z Dolnego Śląska

Oświadczenie

Szanowni Czytelnicy,

Oświadczam, iż fanpage Gazety Strzegomskiej na Facebook trafił w niepowołane ręce, w sposób nieautoryzowany i nie mamy od 2 kwietnia 2024 r. wpływu na treści na nim zamieszczane. Podjęliśmy kroki prawne i techniczne w celu odzyskania fanpage Gazety Strzegomskiej. Prosimy o cierpliwość. Od 2 kwietnia 2024 r. nie utożsamiamy się z treściami na nim zawartymi.

Redaktor naczelna, Anna Świerk, Gazeta Strzegomska ul. J. Dąbrowskiego 14A/2 58-150 Strzegom, tel. 795 360 817

Regulamin

O nas

Szanowni Państwo, witamy Was bardzo serdecznie na naszym portalu Gazety Strzegomskiej.

Jako, że dane nam jest mieszkać w regionie przepięknego Dolnego Śląska, nasz portal rozbudowany jest o informacje z naszego całego regionu.

Mamy nadzieję, że spełnimy Państwa oczekiwania.

Nasz miesięcznik – Gazeta Strzegomska staje się na rynku wydawniczym niemal perełką wydawniczą, gdyż jak Państwo wiecie, niezależna drukowana prasa lokalna staje się już rzadkością.

Zapraszamy Państwa także do współpracy z nami! Bądźcie z nami i współtwórzcie razem z nami nasz portal, ubogacając go ciekawymi materiałami. Również zapraszamy do zamieszczania reklam, ogłoszeń – mamy bogatą ofertę reklamową - dla firm i osób prywatnych (TEL. 795 360 817). Zapraszamy do prezentacji swoich usług sklepy, hotele, restauracje i inne jednostki z regionu Dolnego Śląska i spoza niego.

W tym miejscu chcemy też napisać kilka słów z historii Gazety Strzegomskiej – a jesteśmy już z Wami od 1993 roku na rynku wydawniczym. W utrzymanie pisma, na przestrzeni czasu, angażowało się wiele osób z pasją i wkładało serce w swoją pracę.

Pierwsze wydanie Gazety Strzegomskiej ukazało się na początku września 1993 r. Gazetę Strzegomską wtedy redagowało kolegium w składzie: red.nacz. Zdzisław Maciulewicz, śp. Ks. Prałat Stanisław Siwiec, śp. Stanisław Świstek, Piotr Rudnicki, Maria Kwiatkowska, Krystyna Szajwaj, Władysław Ubycha, Bronisław Forski, śp. Krzysztof Piętka. Wieloletni wydawcy Gazety Strzegomskiej to: Strzegomskie Towarzystwo Inicjatyw Gospodarczych, na czele z Prezesami tego stowarzyszenia – Stanisławem Sitarzem oraz Ryszardem Chęcińskim), a od roku 2011 jako wydawca - Anna Świerk - Centrum Języków Obcych ,,Eurojęzyk”.

Wieloletnią księgowość Gazety Strzegomskiej prowadziła Barbara Chęcińska. Redaktorki naczelne pisma to: red. Lucyna Świstek, Marlena Kuna (sekretarz redakcji), śp. red. Iwona Dola, a od 2007 roku do obecnie – redaktor naczelna Anna Świerk.

Polityka prywatności i plików cookies

1. Polityka Prywatności zawiera zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych przez Centrum Języków Obcych ,,Eurojęzyk" Anna Świerk zwanym dalej www.gazeta-strzegomska.pl 

2. Administratorem danych osobowych jest Anna Świerk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych ,,Eurojęzyk" z siedzibą w Strzegomiu, ul. J. Dąbrowskiego 14A/2  NIP 884-133-15-67 zwanym dalej Administratorem.

3. Użytkownikiem jest każda osoba przebywająca na stronie www.gazeta-strzegomska.pl, zamierzająca korzystać lub korzystająca z jej usług.

4. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu przepisów RODO, tj. m.in. informacje, które umożliwiają bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie osoby fizycznej.

5. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

6. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem: www.gazeta-strzegomska.pl  wraz z podstronami w domenie www.gazeta-strzegomska.pl 

7. Kontakt z Administratorem w tym pytania i skargi związane z niniejszą Polityką Prywatności należy kierować:

a)    W formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
b)    W formie pisemnej na adres korespondencyjny: Centrum Języków Obcych ,,Eurojęzyk" Anna Świerk, ul. J. Dąbrowskiego 14A/2, 58-150 Strzegom

8. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych (ABI) i wykonuje samodzielnie obowiązki administratora danych osobowych.

9. Administrator przetwarza dane przekazane mu przez Użytkowników korzystających ze Strony.

10. Użytkownik podaje dane osobowe w sposób dobrowolny za pomocą formularzy znajdujących się na Stronie, na podstawie oświadczenia złożonego przez zaznaczenie tzw. checkboxa przy formularzach.

11. Użytkownik podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celach:

a)    Marketingowych produktów i usług świadczonych przez Administratora, w tym przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
b)    Zawarcia lub wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną. Ponad to umowa może być zawierana na podstawie regulaminu umieszczonego na Stronie i wówczas Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w celu realizacji łączącej strony umowy.
c)    Niezbędnych, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora z uwagi na usprawiedliwione potrzeby, np. zapewnienie bezpieczeństwa usługi, dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszenie usług.

12. Podanie danych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.

13. Administrator w celach marketingowych produktów i usług przetwarza dane niezbędne do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem, jak:

a)    Imię
b)    Numer telefonu
c)    Adres poczty elektronicznej

14. Administrator w celach zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia usług na podstawie zawartej umowy, której Użytkownik jest stroną przetwarza takie dane, jak:

a)    Nazwa firmy
b)    Imię i nazwisko
c)    Adres zamieszkania lub siedziby firmy
d)    Numer NIP
e)    Numer telefonu
f)    Adres poczty elektronicznej

15. Użytkownikowi przysługuje prawo:

a)    Dostępu do danych
b)    Poprawienia danych
c)    Ograniczenia przetwarzania danych
d)    Zaprzestania przetwarzania danych
e)    Usunięcia danych
f)    Przenoszenia danych
g)    Wniesienia skargi do upoważnionego organu nadzorczego – GIODO

16. Dane Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.

17. Podczas komunikacji Użytkownika przez Stronę, gdy zbierane są dane, połączenie jest szyfrowane za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który wzmacnia ochronę transmisji danych w sieci internetowej.

18. Wszystkie dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy lub przez czas wynikający z przepisów prawa:

a)    Dane osobowe do kontaktu z użytkownikiem  – przez czas niezbędny do marketingu produktów i usług świadczonych przez Administratora lub tak długo, aż zgoda przez Użytkownika nie zostanie odwołana
b)    Dane osobowe niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i świadczenia usług na podstawie zawartej umowy – przez czas niezbędny do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec Administratora.

19. Administrator nie udostępnia pozyskanych danych osobowych osobom trzecim, ani nie udostępnia danych osobowych poza granice Polski.

20. Dostęp do danych mają następujące podmioty przetwarzające dane osobowe, które działają na podstawie tzw. umowy powierzenia z Administratorem danych i gwarantują ich odpowiednią ochronę:

a)    Podmiot świadczący usługi księgowe i kadrowo-płacowe na rzecz Administratora
b)    Podmiot świadczący usługę poczty elektronicznej na rzecz Administratora
c)    Uprawnione organy władzy publicznej

21. Podczas wizyty Użytkownika na Stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Dane są zbierane za pośrednictwem oprogramowania analitycznego Google Analytics.

22. Na Stronie mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron internetowych, które otwierają się w nowym oknie przeglądarki, a Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Polityką Prywatności i Regulaminem tych stron.

23. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej Polityki Prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Stron.

POLITYKA COOKIES

1. Cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach Użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych.

2. Cookies używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania Użytkowników ze stron internetowych.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości

4. W ramach Strony stosowane są dwa rodzaje plików cookies:

a)  Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
b) Cookies „stałe” są przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

5. W ramach Strony stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Strony
b) Pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony
c) „Wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony
d) „Funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
e) „Reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Strony.

8. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

9. Powyższe fragmenty Polityki Cookies chronione są prawami autorskimi, które przysługują IAB Polska i zostały zaczerpnięte ze strony www.wszystkoociasteczkach.pl.

Reklama

Zapraszamy Państwa także do współpracy z Gazetą Strzegomską - do zamieszczania reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych – mamy bogatą ofertę reklamową - dla firm i osób prywatnych (TEL. 795 360 817; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Zapraszamy do prezentacji swoich usług także hotele, restauracje i inne jednostki z regionu Dolnego Śląska i spoza niego. Redakcja Gazety Strzegomskiej mieści się: Strzegom, ul. Jarosława Dąbrowskiego 14A/2 (I piętro)

Redakcja

Gazeta Strzegomska, ul. Jarosława Dąbrowskiego 14A/2 58-150 Strzegom

Tel. kont. 795 360 817 

Jesteśmy z Wami od 1993 roku

 

Więcej w Gazecie Strzegomskiej

Informacje z Dolnego Śląska

  • Strzegom
  • Dolny  Śląsk