-3.71SP_WEATHER_C

PORTAL INFORMACYJNY GMINY STRZEGOM

Mieszkamy na Dolnym Śląsku

Granitowe serce Dolnego Śląska    

czytaj: Informacje z Dolnego Śląska

Eurojęzyk
To już osiemnaście lat mija od śmierci Karola Wojtyły

To już osiemnaście lat mija od śmierci Karola Wojtyły

To już osiemnaście lat mija od śmierci Karola Wojtyły, papieża Jana Pawła II.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. 1 maja 2011 roku został beatyfikowany przez Benedykta XVI, a 27 maja 2014 kanonizowany przez papieża Franciszka. 
Uznaje się, że św. JAN PAWEŁ II przyczynił się do obalenia komunizmu w Europie Środkowo-Wschodniej i powrotu wolności oraz demokracji w tym regionie świata.

,,MĄDROŚĆ WIE I ROZUMIE WSZYSTKO" - Z CREDO UT INTELLEGAM 

Podczas swej ponad 26-letniej posługi Jan Paweł II ogłosił między innymi 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji apostolskich, 43 listy apostolskie. Dziś przywołujemy słowa Jana Pawła II z encykliki CREDO UT INTELLEGAM: ,,MĄDROŚĆ Krzyża przekracza zatem wszelkie granice kulturowe, jakie można by jej narzucić, i każe otworzyć się na powszechność zawartej w niej prawdy. Jakież wyzwanie zostaje tu rzucone naszemu rozumowi i jakąż korzyść może ono odnieść, jeśli je podejmie! Filozofia nawet o własnych siłach jest w stanie dostrzec, że człowiek nieustannie przekracza samego siebie w dążeniu do prawdy, natomiast z pomocą wiary może otworzyć się na ,,szaleństwo" 
Krzyża i przyjąć je jako słuszną krytykę tych, którzy błędnie mniemają, że posiedli prawdę, choć uwięzili ją na płyciznach swojego systemu. Orędzie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego stanowi rafę, o którą może się rozbić powiązanie wiary i filozofii, ale poza którą otwiera się nieskończony ocean prawdy. Wyraźnie ujawnia się tutaj granicą między rozumem i wiarą, ale dokładnie zostaje też zakreślony obszar, na którym może dojść do ich spotkania."
Należy podkreślić, że  Jan Paweł II podejmował mediacje i wzywał do zaniechania przemocy w różnych konfliktach pomiędzy narodami, m.inn. takich jak wojny w Zatoce Perskiej, Libanie czy Bośni. Był przeciwny stosowaniu jako środków nacisku blokad ekonomicznych, ponieważ uważał je za represje godzące głównie w niewinną ludność.

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. W 1929 r. zmarła jego matka – Emilia z Kaczorowskich. W 1938 r., po uzyskaniu świadectwa dojrzałości w wadowickim gimnazjum, wraz z ojcem, Karolem, przeniósł się do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po wybuchu II wojny światowej i zamknięciu uczelni przez Niemców, młody Karol Wojtyła zaczął pracować jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku w Krakowie, a następnie w Zakładach Chemicznych Solvay w Borku Fałęckim pod Krakowem. Wspomnienia z tego okresu można odnaleźć w jednym z jego pierwszych utworów literackich, poemacie „Kamień i bezmiar”, który był podpisany pseudonimem Andrzej Jawień; w 1941 roku zmarł ojciec Karola Wojtyły. O Janie Pawle II pisano w Przestrzeni Słowa. Twórczości Literackiej Karola Wojtyły: ,,Przekroczyć próg tajemnicy i wypowiedzieć to, co niewypowiedziane. To pragnienie towarzyszyło Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II w ciągu całego życia. Czynił to na różne sposoby: w modlitwie i liturgii, w poezji i dramatach, w filozofii i teologii, w kontaktach z przyjaciółmi i w spotkaniach z niezliczonymi rzeszami wiernych podczas swojej posługi na Stolicy Piotrowej w Rzymie. Nieustannie głosił Ewangelię człowiekowi spragnionemu prawdy i miłości." 
Ważnym utworem w dorobku Karola Wojtyły stał się  ,,Kamieniołom". I nie tylko z tego powodu, że jest refleksją nad ciężką pracą fizyczną, która usiłuje pokonać twardą siłę kamienia. Istotny to poemat przede wszystkim z tego powodu, że autor wyraża prawdę, że ,,cała wielkość pracy znajduje się wewnątrz czlowieka". 

A oto jeden z cytatów wiersza Karola Wojtyły:
,,Związane są bloki kamienia przewodem niskiego prądu, 
który wcina się w nie tak głęboko, jak niewidzialny bicz
- kamienie znają ten gwałt,
kiedy dojrzałą spoistość nieuchwytny rozprawa podmuch
(...)
Jednak nie prąd elektryczny rozwiązuje w całości ich moc,
ale ten, co ją nosi w swych dłoniach:
robotnik." 

W 1942 r. wstąpił do konspiracyjnego Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Krakowie. Równolegle studiował filozofię na tajnym Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 1 sierpnia 1944 do 18 stycznia 1945 roku, tj. do dnia wyzwolenia Krakowa przez Armię Radziecką, ukrywał się wraz z kolegami w pałacu metropolity krakowskiego kardynała Stefana Sapiehy.

W lipcu 1958 roku papież Pius XII mianował go biskupem tytularnym – biskupem pomocniczym abpa archidiecezji krakowskiej, Eugeniusza Baziaka. Sakrę biskupią Karol Wojtyła otrzymał 28 września tegoż roku w bazylice na Wawelu. W wieku 38 lat został najmłodszym członkiem Episkopatu Polski. Po śmierci arcybiskupa Baziaka Kapituła Metropolitalna wybrała go w czerwcu 1962 r. na stanowisko wikariusza kapitulnego archidiecezji krakowskiej. Rok później, w grudniu 1963, został mianowany przez papieża Pawła VI arcybiskupem metropolitą krakowskim, zaś w czerwcu 1967 otrzymał kapelusz kardynalski.

Od 1969 roku w Episkopacie Polski pełnił przez wiele lat m.in. funkcje wiceprzewodniczącego Konferencji Episkopatu i przewodniczącego Komisji Rady Naukowej Episkopatu. Równocześnie był członkiem watykańskich Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, ds. Duchowieństwa.

16 października 1978 roku 111-osobowe konklawe wybrało arcybiskupa i metropolitę Krakowa, 58-letniego kardynała Karola Wojtyłę na papieża – 264. z kolei zwierzchnika Kościoła katolickiego. Przybrał imię Jan Paweł II, na znak symbolicznej kontynuacji przerwanego nagłą śmiercią 33-dniowego pontyfikatu swego poprzednika, Jana Pawła I. 

Niespełna trzy lata po wyborze na papieża – 13 maja 1981 roku – na placu św. Piotra w Rzymie, Jan Paweł II został ciężko ranny w zamachu na jego życie. Tło tego zamachu do dziś nie jest do końca wyjaśnione.

Oprac. Anna Świerk, Gazeta Strzegomska 
Źródła: Dzieła Zebrane, Encykliki, Jana Pawła II, Wydawnictwo M;
,,Przestrzeń słowa - Twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II;

Jesteśmy z Wami od 1993 roku

 

Więcej w Gazecie Strzegomskiej

Informacje z Dolnego Śląska

  • Strzegom
  • Dolny  Śląsk